Cổ đông
Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
Thứ sáu, 24/2/2012 12:00:00 AM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Thời gian 8h ngày 16 tháng 03 năm 2012 - Địa điểm: Ấp Hội An - xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh.

Để xem đầy đủ, vui lòng click vào đường link bên dưới

Thông báo đại hội đồng cổ đông năm 2012

Thông báo đề cử người bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ II

Để tải mẫu Giấy đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ II (2010 - 2014), click vào dây

http://www.mediafire.com/?bzcgb6uydjvlmtx

Để tải đầy đủ các thông báo và mẩu giấy đề cử, click vào đây

http://www.mediafire.com/?ksg71ogxse4e8gg

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập 8 tháng 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập